Дисципліни

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни


1) за напрямом підготовки 222 "Медицина" та 221 "Стоматологія":

«Медична хімія» 1 курс

«Біологічна та біоорганічна хімія» 2 курс

2) за напрямком підготовки 226 «Фармація. Промислова фармація»:

«Загальна та неорганічна хімія» 1 курс

«Аналітична хімія» 2 курс

«Фізична та колоїдна хімія» 2 курс

«Органічна хімія» 2 курс 

«Біологічна хімія»3 курс (денна та заочна форми навчання)

«Фармацевтична хімія»  3-5 курс

«Фізико-хімічний аналіз в створенні ліків» 3 курс

«Системи якості в фармації» 5 курс

«Стандартизація лікарських засобів» 5 курс


Також згідно з наведеними нижче програмами на кафедрі викладається низка вибіркових дисциплін: 

1) за напрямком підготовки 227 "Фізична терапія, ерготерапія" - дисципліна "Медична та біологічна хімія"

2) за напрямком підготовки 226 "Фармація, промислова фармація" - дисципліни "Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків", "Біоактивність неорганічних сполук", "Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень"

3) за напрямком підготовки 222 "Медицина" - дисципліна "Клінічна біохімія"

Програма Клінічна біохімія Медицина (курс за вибором).pdf
Програми Ефективні та безпечні методи.pdf
Програм Фізико-хім аналіз у створенні ліків .pdf
Програма Медична та біол.хімія_Фіз.реаб..pdf
Програма Біоактивність неорг.сполук.pdf