Підготовка науково-педагогічних кадрів

Функціонує аспірантура за спеціальністю 03.00.04 "біохімія"

Співробітники кафедри, які виконують дисертації:

1. Шаульська Ольга Едуардівна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Матриксні металопротеїнази та їх інгібітори при оксидативно-карбонільному стресі".

2. Долгіх Ганна Віталіївна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Фібронектин та його інтегриновий рецептор при онкопроліферативних процесах".

3. Нетроніна Ольга Володимирівна. Запланована і виконується докторська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Глікопротеом клітин крові хворих на нейроонкологічні захворювання"