Дисципліни

Дисципліни, що викладаються за напрямками підготовки 222 "Медицина" та 221 "Стоматологія":

«Медична хімія» 1 курс

«Біологічна та біоорганічна хімія» 2 курс


Дисципліни, що викладаються за напрямком підготовки 226 «Фармація. Промислова фармація»:  

«Загальна та неорганічна хімія» 1 курс 

«Фізичні методи аналізу» 1 курс

«Аналітична хімія» 2 курс 

«Фізична та колоїдна хімія» 2 курс 

«Органічна хімія» 2 курс  

«Біологічна хімія»3 курс (заочна форма навчання)

«Фармацевтична хімія»  3-4 курс

«Фізико-хімічний аналіз в створенні ліків» 3 курс

«Стандартизація лікарських засобів» 5 курс

 


05 Медична хімія.pdf
06 Біохімія та біоорганічна хімія.pdf