Вибіркові дисципліни

Дисципліни, що викладаються за напрямком підготовки 227 "Фізична терапія, ерготерапія":

"Медична та біологічна хімія"

Програма Медична та біол.хімія_Фіз.реаб..pdf

Дисципліни, що викладаються за напрямком підготовки 226 "Фармація, промислова фармація":

"Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків"

"Біоактивність неорганічних сполук"

"Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень"

Програм Фізико-хім аналіз у створенні ліків .pdf
Програма Біоактивність неорг.сполук.pdf
Програми Ефективні та безпечні методи.pdf